แค็ตตาล๊อคสินค้าข้าว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ


แค็ตตาล๊อคสินค้าข้าว

Top Thai Rice สุดยอดข้าวไทย

กลุ่มเกษตรกรไทยจากหลากหลายจังหวัดร่วมขายข้าวพันธุ์ท้องถิ่น(ข้าวGI) โดยมีมาตรฐานรองรับทั้งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล

... อ่านต่อ

Thai Trade

Thai Smart Farmers Promotion จากท้องนา… ส่งตรงถึงผู้บริโภค
โครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกร ในการเป็นสื่อกลางให้กับผู้ขายซึ่งเป็น... อ่านต่อ

Lemon Farm

ร้านค้าที่ขายสินค้าเพื่อสุขภาพ เน้นการขายสินค้าอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ ผ่านการผลิตจากเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของเลมอนฟาร์ม มีมาตรฐานการผลิต... อ่านต่อ

ร้านกรีทเนท

ร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์กรีนเนท ที่นอกจะสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ยังให้ความรู้เรื่องของการทำสินค้าอินทรีย์ และความเข้า... อ่านต่อ

Medi Food ปรัชญา “คนธรรมนา”

กลุ่มผู้ผลิตที่เน้นปรัชญา “คนธรรมนา” กลุ่มคนวิถีพุทธศาสนาร่วมสร้างปัญญา ความสามัคคี และมุ่งมั่นในวิถีทางของตนเอง เน้นความเป็นธรรมมะและธ... อ่านต่อ

ละมุน

ละมุนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิก ด้วยเหตุผลที่เชื่อว่าข้าวไทยนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อให้ข้าวไทยเป็นที... อ่านต่อ

บ้านข้าวหอม

บ้านข้าวหอม สุขภาพดีที่ส่งถึงมือคุณ ข้าวหอมออร์แกนิกจากจังหวัดสุรินทร์และชัยภูมิ โดยความตั้งใจของเกษตรกรตำบลตระแสง และวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเดื่อ จาก... อ่านต่อ

บ้านไร่ต้นฝัน

ผลิตภัณฑ์จากข้าวที่จำหน่ายนั้น บ้านไร่ต้นฝันยังสร้างสินค้าข้าวให้เป็นชุดของชำร่วย และผลิตภัณฑ์ข้าวที่ส่งผลดีต่อสุขภาพจากการรวมคุณประโยชน์ข้าวแต่ละช... อ่านต่อ

ผูกปิ่นโตข้าว

เว็บซื้อขายออนไลน์ที่ผูกผู้ซื้อกับผู้ขายเอาไว้ด้วยกัน โดยผูกปิ่นโต จะเป็นแม่สื่อระหว่างคนกินกับชาวนาให้ได้ทำการซื้อขายกันโดยตรงและง่ายดายยิ่งขึ้นอ่านต่อ

Top super market

ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่รวมสินค้าข้าวอินทรีย์หลายชนิด มีมาตรฐานรับรอง และคนเมืองสามารถจับจ่ายได้สะดวก

 

... อ่านต่อ