แค็ตตาล๊อคสินค้า ข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

แค็ตตาล๊อคสินค้า ข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรไทยจากหลากหลายจังหวัดร่วมขายข้าวพันธุ์ท้องถิ่น(ข้าวGI) โดยมีมาตรฐานรองรับทั้งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล

อ่านต่อ

Thai Smart Farmers Promotion จากท้องนา… ส่งตรงถึงผู้บริโภค
โครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกร ในการเป็นสื่อกลางให้กับผู้ขายซึ่งเป็นเกษตรกรไทยกับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านการซื้อขายออนไลน์

อ่านต่อ

ร้านค้าที่ขายสินค้าเพื่อสุขภาพ เน้นการขายสินค้าอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ ผ่านการผลิตจากเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของเลมอนฟาร์ม มีมาตรฐานการผลิตรับรองข้าวอินทรีย์แบบ PGS และมาตรฐาน
ออร์แกนิกของประเทศ ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของลูกค้าอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

ร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์กรีนเนท ที่นอกจะสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ยังให้ความรู้เรื่องของการทำสินค้าอินทรีย์ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ซื้ออีกด้วย 

อ่านต่อ

กลุ่มผู้ผลิตที่เน้นปรัชญา “คนธรรมนา” กลุ่มคนวิถีพุทธศาสนาร่วมสร้างปัญญา ความสามัคคี และมุ่งมั่นในวิถีทางของตนเอง เน้นความเป็นธรรมมะและธรรมชาติ เพื่อประกอบอาชีพการทำ นาข้าว-นาบุญ อันนำไปสู่ความยั่งยืน

อ่านต่อ

ละมุนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิก ด้วยเหตุผลที่เชื่อว่าข้าวไทยนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

โดยผลิตภัณฑ์ข้าวละมุนได้รับมาตรฐานการผลิตข้าว Q  Organic Thailand และ มกท. จึงเชื่อได้ว่าสินค้าข้าวดีจะได้รับมีคุณภาพอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

บ้านข้าวหอม สุขภาพดีที่ส่งถึงมือคุณ ข้าวหอมออร์แกนิกจากจังหวัดสุรินทร์และชัยภูมิ โดยความตั้งใจของเกษตรกรตำบลตระแสง และวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเดื่อ จากนาข้าว “ปราณีต” วิถีเษตรอินทรีย์ ส่งตรงถึงบ้านคุณ

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์จากข้าวที่จำหน่ายนั้น บ้านไร่ต้นฝันยังสร้างสินค้าข้าวให้เป็นชุดของชำร่วย และผลิตภัณฑ์ข้าวที่ส่งผลดีต่อสุขภาพจากการรวมคุณประโยชน์ข้าวแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

อ่านต่อ

เว็บซื้อขายออนไลน์ที่ผูกผู้ซื้อกับผู้ขายเอาไว้ด้วยกัน โดยผูกปิ่นโต จะเป็นแม่สื่อระหว่างคนกินกับชาวนาให้ได้ทำการซื้อขายกันโดยตรงและง่ายดายยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่รวมสินค้าข้าวอินทรีย์หลายชนิด มีมาตรฐานรับรอง และคนเมืองสามารถจับจ่ายได้สะดวก

 

อ่านต่อ
ด้านบน