กลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ

ลำดับ ชื่อกลุ่ม พันธุ์ข้าวที่ปลูก รายการผลิตภัณฑ์ ช่องทางจำหน่าย
1
กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง

พัทลุง
ข้าวสังข์หยดพัทลุง

- น้ำมันรำข้าวสังข์หยดอินทรีย์
- สบู่น้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น
- ลิปบาล์มน้ำมันรำข้าวสังข์หยด

ติดต่อ : นายอำมร สุขวิน
โทรศัพท์ : 089-4641187
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ChawnaPhatlung/
2
กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี

สระบุรี
ข้าวเจ๊กเชย 1

- ขนมจีนข้าวเจ๊กเชยเสาไห้แบบสด
- ขนมจีนข้าวเจ๊กเชยเสาไห้แบบอบแห้ง

ติดต่อ : นางสาววันเพ็ญ อุ่นจันทร์
โทรศัพท์ : 095-5973468
เว็บไซต์ : http://topthairice.com/project/ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้-ฟรีไล/
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/wanpen.ounchan
3 กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง
พังงา
ข้าวดอกข่า

- เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักข้าวไร่ดอกข่า

ติดต่อ : นายวิโรจน์ มุขแก้ว
โทรศัพท์ : 098-0164838
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dokkha.uplandric/
4
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

พะเยา
ขาวดอกมะลิ 105

- สบู่ก้อนใส
- ลิปบาล์ม

ติดต่อ : นายบาล บุญก้ำ
โทรศัพท์ : 082-8957321
5 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ
ลำปาง
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวกข6

- ไอศกรีมข้าวหอมมะลิแดง

ติดต่อ : นายประวัติ อินจันทร์
โทรศัพท์ : 081-3870578
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเล
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดพัทลุง

- เซรั่มบำรุงผิวหน้า

ติดต่อ : นายสุทธิชัย กาฬสุวรรณ
โทรศัพท์ : 085 4732438
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้ำวอินทรีย์ ตำบลหนองฉาง
อุทัยธานี
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

- บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นายสาคร ปากเกล็ด
โทรศัพท์ : 097-0964750
8 กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ
อุทัยธานี
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

- กาแฟจากข้าวเสริมคอลลาเจน

ติดต่อ : คุณธนพงศ์ ทองแพ
โทรศัพท์ : 092-4697918
9 กลุ่มแปรรูปข้าวแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย
เชียงใหม่
ข้าวสันป่าตอง 1
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

- บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นางพวงรัตน์ แจ้งแสง
โทรศัพท์ : 084-8723393
10
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด

หนองบัวลำภู
ขาวดอกมะลิ 105

- ข้าวฮางผงผสมธัญพืช

ติดต่อ : นายสมศักดิ์ จำปา, ประทุมมา สงวนศิลป์
โทรศัพท์ : 083-3382206
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/people/จำหน่ายข้าวฮางงอก-วิสาหกิ�
11
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)

พะเยา
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวลืมผัว

- กระดาษฟางข้าว
- ผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นายไอศูนย์ ช้างแก้ว, อุไรวรรณ ภู่วิตร
โทรศัพท์ : 081-7407822
เว็บไซต์ : http://happyrice.industry.in.th/
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006976544966&fref=ts
12 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า
ร้อยเอ็ด
ขาวดอกมะลิ 105

- บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นางกอบแก้ว ระวิเรือง
โทรศัพท์ : 062-5604770
13
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้

ร้อยเอ็ด
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ

- บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นายณัฐวัฒน์ สีตี
โทรศัพท์ : 081-3695184
14
วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง

เพชรบูรณ์
ข้าวพญาลืมแกง
หางปลาไหล
เม็ดล้าน

- ไอศกรีมข้าวพญาลืมแกง

ติดต่อ : นางเสลี่ยง ยศสุพรม
โทรศัพท์ : 089-6984118
15 วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน
ชุมพร
ข้าวเหลืองประทิว 123

- ผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าว

ติดต่อ : นายประยูร เมืองนาโพธิ์
โทรศัพท์ : 087-8919982
16 วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย
กข6
ขาวดอกมะลิ 105

- น้ำส้มสายชูหมักจากข้าว

- เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าว

- ไอศกรีมข้าวหมาก

ติดต่อ : นางจันทร์เพ็ญ พิสดี
โทรศัพท์ : 083 5635072
17 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดพัทลุง

- บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นายนัด อ่อนแก้ว
โทรศัพท์ : 087-2866446
18 วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง
ขอนแก่น
ขาวดอกมะลิ 105

- เครื่องดื่มน้ำชาข้าวหอมภูเขียวผสมน้ำผึ้งมะนาว

ติดต่อ : นายจิตติ แสนโครต
โทรศัพท์ : 098-3212353
19 วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา
ยโสธร
ขาวดอกมะลิ 105

- ขนมขบเคี้ยว (Fancy Rice)

ติดต่อ : นางลัดดา พันธ์ศรี
โทรศัพท์ : 084-8231839
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/yaikumorganic/
20
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

ศรีสะเกษ
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

- น้ำมันรำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
- สบู่น้ำมันรำข้าวหอมมะลิ
- ลิปบาล์มข้าวหอมมะลิ

ติดต่อ : นายบุญมี สุระโคตร
โทรศัพท์ : 082-3685152, 086-8754838
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/kasedtipboonmeeorganicrice/
21 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น
อุทัยธานี
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวปิ่นเกษตร
ข้าวหอมชลสิทธิ์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

- แป้งข้าวอเนกประสงค์

- คุกกี้

ติดต่อ : นางประไพรศรี หมั่นเขตรกิจ
โทรศัพท์ : 089-9612660ด้านบน