กลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ

ลำดับ ชื่อกลุ่ม พันธุ์ข้าวที่ปลูก รายการผลิตภัณฑ์ ช่องทางจำหน่าย
1
กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง(อินทรีย์)

พัทลุง
ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)

1. น้ำมันรำข้าวสังข์หยดอินทรีย์
2. สบู่น้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น
3. ลิปบาล์มน้ำมันรำข้าวสังข์หยด

ติดต่อ : นายอำมร สุขวิน
โทรศัพท์ : 089-4641187
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ChawnaPhatlung/
2
กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี(อินทรีย์)

สระบุรี
ข้าวเจ๊กเชย 1

1. ขนมจีนข้าวเจ๊กเชยเสาไห้แบบสด
2. ขนมจีนข้าวเจ๊กเชยเสาไห้แบบอบแห้ง

ติดต่อ : นางสาววันเพ็ญ อุ่นจันทร์
โทรศัพท์ : 095-5973468
เว็บไซต์ : http://topthairice.com/project/ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้-ฟรีไล/
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/wanpen.ounchan
3 กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง(GAP)
พังงา
ข้าวดอกข่า

เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักข้าวไร่ดอกข่า

ติดต่อ : นายวิโรจน์ มุขแก้ว
โทรศัพท์ : 098-0164838
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dokkha.uplandric/
4
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว(อินทรีย์)

พะเยา
ขาวดอกมะลิ 105

1. สบู่ก้อนใส
2. ลิปบาล์ม

ติดต่อ : นายบาล บุญก้ำ
โทรศัพท์ : 082-8957321
5 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์)
ลำปาง
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวกข6

ไอศกรีมข้าวหอมมะลิแดง

ติดต่อ : นายประวัติ อินจันทร์
โทรศัพท์ : 081-3870578
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเล
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)

1. เซรั่มบำรุงผิวหน้า

ติดต่อ : นายสุทธิชัย กาฬสุวรรณ
โทรศัพท์ : 085 4732438
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้ำวอินทรีย์ ตำบลหนองฉาง
อุทัยธานี

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
8
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม

เพชรบุรี
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

1. ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก
2. ไอศกรีมเชอร์เบทจากข้าวไรซ์เบอรี่
3. ชาข้าวกล้อง
4. ชาข้าวไรซ์เบอรี่ผสมน้ำผึ้งและมะนาว
5. ข้าวพองอบกรอบผสมธัญพืช

ติดต่อ : นายบรรพต มามาก
โทรศัพท์ : 087 803884, 084 5705059
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ricecenter101/
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ricecenter101/
9 กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ(อินทรีย์)
อุทัยธานี
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

กาแฟจากข้าวเสริมคอลลาเจน

ติดต่อ : คุณธนพงศ์ ทองแพ
โทรศัพท์ : 092-4697918
10 กลุ่มแปรรูปข้าวแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย
เชียงใหม่
ข้าวสันป่าตอง 1
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นางพวงรัตน์ แจ้งแสง
โทรศัพท์ : 084-8723393
11
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง

เชียงใหม่
ข้าวบือพะโดะ
ข้าวบือวา
ข้าวบือเนอมู
บือชอมี
บือโช

ซีเรียลบาร์ (Cereal Bar)

ติดต่อ : นายอำนาจ ภูวินสกูล
โทรศัพท์ : 093-1460534
12 บริษัท สหปั้นข้าว จำกัด
ปทุมธานี

พาสต้า

ติดต่อ : บริษัท สหปั้นข้าว จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2150-6697, 08-4979-8034
13 บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชัยภูมิ

Rice Protein Hydrolysate อัดเม็ด

ติดต่อ : บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ :
14 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร

อุด้ง

ติดต่อ : คุณสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 0-2853-9000
15 บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จังหวัดลพบุรี
ลพบุรี

เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวหอมมะลิแดงและข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวผสม prebiotics

ติดต่อ : นายเจษ นิ่มสุวรรณ์
โทรศัพท์ : 081 4440183
16
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด(GAP)

หนองบัวลำภู
ขาวดอกมะลิ 105

ข้าวฮางผงผสมธัญพืช

ติดต่อ : นายสมศักดิ์ จำปา, ประทุมมา สงวนศิลป์
โทรศัพท์ : 083-3382206
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/people/จำหน่ายข้าวฮางงอก-วิสาหกิ
17
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)(GAP)

พะเยา
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวลืมผัว

1. กระดาษฟางข้าว
2. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นายไอศูนย์ ช้างแก้ว, อุไรวรรณ ภู่วิตร
โทรศัพท์ : 081-7407822
เว็บไซต์ : http://happyrice.industry.in.th/
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006976544966&fref=ts
18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Fancy Rice (ไวน์ข้าว)

ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า
ร้อยเอ็ด
ขาวดอกมะลิ 105

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นางกอบแก้ว ระวิเรือง
โทรศัพท์ : 062-5604770
20
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้

ร้อยเอ็ด
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นายณัฐวัฒน์ สีตี
โทรศัพท์ : 081-3695184
21
วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง

เพชรบูรณ์
ข้าวพญาลืมแกง
หางปลาไหล
เม็ดล้าน

ไอศกรีมข้าวพญาลืมแกง

ติดต่อ : นางเสลี่ยง ยศสุพรม
โทรศัพท์ : 089-6984118
22 วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน(GAP)
ชุมพร
ข้าวเหลืองประทิว 123

ผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าว

ติดต่อ : นายประยูร เมืองนาโพธิ์
โทรศัพท์ : 087-8919982
23 วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย
กข6
ขาวดอกมะลิ 105

1. น้ำส้มสายชูหมักจากข้าว

2. เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าว

3. ไอศกรีมข้าวหมาก

ติดต่อ : นางจันทร์เพ็ญ พิสดี
โทรศัพท์ : 083 5635072
24 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

ติดต่อ : นายนัด อ่อนแก้ว
โทรศัพท์ : 087-2866446
25 วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง(อินทรีย์)
ขอนแก่น
ขาวดอกมะลิ 105

เครื่องดื่มน้ำชาข้าวหอมภูเขียวผสมน้ำผึ้งมะนาว

ติดต่อ : นายจิตติ แสนโครต
โทรศัพท์ : 098-3212353
26 วิสาหกิจชุมชนปันบุญ(อินทรีย์)
กาฬสินธุ์
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6

น้ำสลัดข้าวสองสี...ทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุรักสุขภาพ

ติดต่อ : นางสุจารี ธนสิริธนากร
โทรศัพท์ : 091-8617867
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ปันบุญ-ฟาร์ม-102708507116992/
27 วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา(อินทรีย์)
ยโสธร
ขาวดอกมะลิ 105

ขนมขบเคี้ยว (Fancy Rice)

ติดต่อ : นางลัดดา พันธ์ศรี
โทรศัพท์ : 084-8231839
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/yaikumorganic/
28
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง(อินทรีย์)

อุทัยธานี
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์อาหาร Gluten-Free (บราวนี่อบกรอบจากปลายข้าวหอมมะลิ)

ติดต่อ : นายสาคร ปากเกล็ด, นายวุฒิภาค ปิฐฏปาตี
โทรศัพท์ : 0970964750
29
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์)

ศรีสะเกษ
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

1. น้ำมันรำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
2. สบู่น้ำมันรำข้าวหอมมะลิ
3. ลิปบาล์มข้าวหอมมะลิ

ติดต่อ : นายบุญมี สุระโคตร
โทรศัพท์ : 082-3685152, 086-8754838
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/kasedtipboonmeeorganicrice/
30 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น(อินทรีย์)
อุทัยธานี
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวปิ่นเกษตร
ข้าวหอมชลสิทธิ์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

1. แป้งข้าวอเนกประสงค์

2. คุกกี้

ติดต่อ : นางประไพรศรี หมั่นเขตรกิจ
โทรศัพท์ : 089-9612660
31
วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด

กำแพงเพชร
กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์

1. สบู่เหลวอาบน้ำ
2. แชมพูสระผม
3.ครีมกันแดดน้ำมันรำข้าวทับทิมชุมแพ SPF50 PA+++
4.ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันรำข้าว (Cleansing oil)

ติดต่อ : นายทฤษฏี เพชรมะลิ
โทรศัพท์ : 089-0751628
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/0890751628.net/
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/0890751628.net/ด้านบน