ข้าว GI ข้าวไทยยกระดับ ตอน “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง...ส่งมอบสุขภาพจากหัวใจคนเมือง”

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าว GI ข้าวไทยยกระดับ ตอน “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง...ส่งมอบสุขภาพจากหัวใจคนเมือง”ด้านบน