วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 103
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 24
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวทับทิมชุมแพ
  • ข้าวสินเหล็ก
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

สอบถาม / โทร

คุณ นายอัษฎางค์ สีหาราช / 089-7051677

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน