วิสาหกิจชุมชนบ้านร้องลึกปราบศัตรูพืช ปลอดสารพิษ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนบ้านร้องลึกปราบศัตรูพืช ปลอดสารพิษ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 224
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 22
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวขาวปทุมธานี
  • ข้าวพิษณุโลก 2
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.6 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมศักดิ์ ยาป่าคาย / 083-9543849

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน