วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง

image

กลุ่มได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2553 ได้ทำการผลิตและจำหน่ายข้าวหลามเป็นหลัก ต่อมาได้รวมกลุ่มผลิตข้าวพญาลืมแดงและพันธุ์อื่นๆ เพื่ออนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 317
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวพญาลืมแกง
  • หางปลาไหล
  • เม็ดล้าน

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

269 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

สอบถาม / โทร

คุณ นางเสลี่ยง ยศสุพรม / 089-6984118

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน