วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน

image

เป็นการรวมกลุ่ม เพื่อรวบรวมผลผลิต และพัฒนากลุ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่ม เืพ่อให้ได้รับมาตรฐานGI

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 136
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 39
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GI
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวเหนียวลืมผัว

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

15 ม.6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สอบถาม / โทร

คุณ นางลำดวน สุพรม / 096-5565854, 062-2941591

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน