วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ

เป็นการรวมของสมาชิกและมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเกษตรกรเองให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าภายในชุมชนเอง
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 116
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GI
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวเหนียวลืมผัว

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

19/1 ม.9 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สอบถาม / โทร

คุณ นายกายสิทธิ์ บำรุงศรี / 087-8389660

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน