วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก(GAP)รายละเอียดกลุ่มรายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางวาริน กรวยทอง 084-8115565

ที่อยู่

55 หมู่ 2 ตำบล ตากตก อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
15 GAP

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebookที่ตั้ง