กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 300
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 67
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ ตำบล บ้านตุ่น อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา

สอบถาม / โทร

คุณ นายบาล บุญก้ำ / 082-8957321

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน