วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)

image

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว) หมู่ 11 บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง พะเยา ที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวระบบเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 49 คน มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นข้าวลืมผัว 500 ไร่ ข้าวหอมมะลิ 100 ไร่ และข้าวก่ำล้านนา 20 ไร่ รวมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 700 ไร่ โดยเน้นการเพาะปลูกอย่างมีคุณภาพ ให้มีผลผลิตต่อไร่สูง ต้นทุนต่ำ เป็นการผลิตข้าวคุณภาพอย่างครบวงจร จนประสบความสำเร็จ สามารถผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ตลอดจนถึงการแปรรูปที่ตรงตามความต้อง การของตลาดได้

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 100
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 11
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP,Organic thailand, GMP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวเหนียวดำ
  • ข้าวเหนียวลืมผัว

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

427 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋ำ อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา

สอบถาม / โทร

คุณ นายไอศูนย์ ช้างแก้ว, อุไรวรรณ ภู่วิตร / 081-7407822

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / iRice_Jeab

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน