กลุ่มหอมดอกคำใต้

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มหอมดอกคำใต้

กลุ่มผลิตและแปรรูปข้าวมะลิ105 อินทรีย์ และข้าวไรซ์เบอรี่ ก่อตั้งเมื่อปี 2558 และได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 201
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 28
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ 8 ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา

สอบถาม / โทร

คุณ นายรุ่ง พรหมโลก / 086-1907545

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน