วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 286
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 33
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวเหนียวธัญญสิริน
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

388 หมู่ 1 ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง

สอบถาม / โทร

คุณ นายนิยม กันทะราช / 085-0330956

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน