กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 315
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ตำบล สบปราบ อำเภอ สบราบจังหวัด ลำปาง

สอบถาม / โทร

คุณ นายประวัติ อินจันทร์ / 081-3870578

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน