วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ตำบลหนองกระท้าว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ตำบลหนองกระท้าว

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 181
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวพิษณุโลก 80
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

110/4 หมู่ 5 ตำบล หนองกระท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก

สอบถาม / โทร

คุณ นางสุภารัตน์ มาดี / 081-9531821

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน