วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 446
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 31
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

215 หมู่ 15 ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นายพรทิพย์ ด้วงทอง / 081-7609925

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ร้านแสนสุขอินทาวน์ https://maps.app.goo.gl/cF9aKq3LGTASfY8x6
ด้านบน