กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1601
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 64
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

153 หมู่ 17 ตำบล ขามป้อม อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมาน บำเพ็ญ / 081-4318946

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน