กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 292
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 18
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสินเหล็ก
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ธัญสิริน

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

30 หมู่ 1 ตำบล โนนกลาง อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม / 083-1285425

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน