สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 845
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 49
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

135 หมู่ 5 ตำบล หนองแคน อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด

สอบถาม / โทร

คุณ นายวีระยุทธ สุวัมน์ / 080-7673562

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน