สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

82 หมู่ ตำบล ชาดยุทธ อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด

สอบถาม / โทร

คุณ นายอารีย์ มาตย์วิเศษ / 081-7083259

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน