กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้

image

เป็นกลุ่มเกษตรกรในนเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยได้รวมกลุ่มกันในปี 2557 จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เพื่อซื้อโรงสีข้าวและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1066
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 17
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GI, GI-EU
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

53 หมู่ 9 ตำบล ดงครั่งใหญ่ อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด

สอบถาม / โทร

คุณ นายสุพรรณ แก้วเกิด / 087-2482928

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / 0872482928

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน