กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย

image

เป็นการรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในการปลูก โดยเป็นการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 345
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ 14,12 ตำบล หินกอง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

สอบถาม / โทร

คุณ นายช่วย สาสุข / 086-1286819, 086-1093664

อีเมล / ไลน์ไอดี

/ 0861093664

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน