กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ(โดนเลงใต้)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ(โดนเลงใต้)

ริเริ่มเข้าร่วมกลุ่มและเข้าโครงการนีชมาเก็ตในปี 2559 ขายข้าวเปลือกอินทรีย์ให้กับผู้มาติดต่อโดยตรง อาทิ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด เป็นต้น
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 90
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 14
มาตรฐานที่ได้รับรอง : Organic thailand
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

20 หมู่ 12 บ้านโดนเลงใต้ ตำบล ทมอ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์

สอบถาม / โทร

คุณ นายทองมา เปรียงยิ่ง / 089-0863136

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน