วิสาหกิจทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์(ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย)(GAP)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์(ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย)(GAP)

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เองและจำหน่าย โดยมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 41 คน
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 378
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 40
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

135 หมู่ 3 ตำบล ศรีสุข อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัด สุรินทร์

สอบถาม / โทร

คุณ นายอดิศักดิ์ ศรีอนุช / 093-0796173

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน