กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านจันทร์หอม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านจันทร์หอม

กลุ่มเริ่มเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งกลุ่มเริ่มรวมสมาชิกจากการผลิตข้าวGI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 152
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 36
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GI
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.13 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

สอบถาม / โทร

คุณ นางสมพร สุดาปัน / 080-1515558

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน