กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก(GAP)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก(GAP)

ผลิตข้าวเหลือกให้กับสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ โดยผลิตข้าวหอมมะลิ105 และทำการแปรรูปเป็นข้าวสาร
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 304
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 18
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP,Q
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ 2 ตำบล นาหนองไผ่ อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์

สอบถาม / โทร

คุณ นางมาลินี จันทร์เหลือง, นางรัตยา สุขแก้ว / 082-1348562, 098-1463771

อีเมล / ไลน์ไอดี

- / 0981463771

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน