วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี

image

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ทำครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินค้า และส่งออกตลาดต่างประเทศ
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 626
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 48
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์, Organic thailand, USDA
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

140 หมู่ 2 ตำบล บ้านรัตนะ อำเภอ เมือง จังหวัด สุรินทร์

สอบถาม / โทร

คุณ นายตู้ สุขนึก / 081-3128338, 089-4449453

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / thanyarice

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน