กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย

image

จัดตั้งขึ้นจากการ รวมกลุ่มและนำโดยผู้ใหญ่บ้าน นางกัญญา อ่อนศรี โดยกลุ่มได้รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกเพื่อทำการแปรรูปและส่งออก

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 352
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 28
มาตรฐานที่ได้รับรอง : PGS, Organic thailand
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่
  • ปกาอำปึล

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

24 หมู่ 10 ตำบล ทมอ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์

สอบถาม / โทร

คุณ นายนิยาย ตำสารี, างกัญญา อ่อนศรี / 062-2351776,0872557447

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน