กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด

image

ริเริ่มกลุ่มโดย นางสาวณัฏฐา เผือกแก้ว จากการปลูกข้าวโดยระบบอินทรีย์ที่ได้รับจากสมาชิกมาส่งออก และทำเป็นผลิตภัณฑ์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1,810
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 73
มาตรฐานที่ได้รับรอง : Organic thailand
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเจ้าหอมนิล
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

9 หมู่ 9 บ้านผักบุ้ง ตำบล นาหนองไผ่ อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวณัฏฐา เผือกแก้ว / 091-5249524

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / 0915249524

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน