กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 864
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

57 หมู่ 2 ตำบล นาโส่ อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

สอบถาม / โทร

คุณ นางชุธิมา ม่วงมั่น / 081-7604891

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน