กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 378
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.3 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

สอบถาม / โทร

คุณ นายพรมยา โพธิ์ศรีทอง / 081-6009216

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน