เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 150
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

สอบถาม / โทร

คุณ นายสายันต์ สีภานุ / 085-2227553

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน