วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงยาง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงยาง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 215
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 25
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

76 หมู่ 8 ตำบล สงยาง อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมหมาย แก้วศรี /

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน