วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านคำครตา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 จากการรวมตัวของเกษตรกรในโครงการโรงเรียนชาวนาของ ธกส. ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic thailand, มกช9000, IFOAM และยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวส่งออกอีกด้วย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 487
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 61
มาตรฐานที่ได้รับรอง : Organic thailand, IFOAM
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

175/9 บ้านคำครตา ตำบล ดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัด ยโสธร

สอบถาม / โทร

คุณ นางลัดดา พันธ์ศรี / 084-8231839

อีเมล / ไลน์ไอดี

- / 0848231839

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน