วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ

image

"เกษตรกรย้อนยุค ผูกจิตสำนึก ฝึกแนวทางชีวิต​ ช่วยเศรษฐกิจพ้นภัย"
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 480
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 29
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเจ้าหอมนิล

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.4 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

สอบถาม / โทร

คุณ นายสุวิช เสนาคุณ / 045-979829

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน