กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเชียงเพ็ง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเชียงเพ็ง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 113
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 14
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

42 หมู่ 7 ตำบล เชียงเพ็ง อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร

สอบถาม / โทร

คุณ นางกล้วย ดวงคำ / 081-5490381

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน