กลุ่มข้าวสีโภชนาการสูง ต.ค้อเหนือ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวสีโภชนาการสูง ต.ค้อเหนือ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 95
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 33
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวทับทิมชุมแพ
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

70 ม.4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

สอบถาม / โทร

คุณ นางวันเพ็ญ กาญจนสาธิต / 098-1020288

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน