วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านโนนแดง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านโนนแดง

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 338
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 27
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวทับทิมชุมแพ
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

226/1 หมู่ 2 ตำบล โนนแดง อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

สอบถาม / โทร

คุณ นางหงษไพรวัลย์ ปิตะบุตร / 080-4572143

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน