กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีนาหนองทุ่ม/

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีนาหนองทุ่ม/

กลุ่มตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงเขาซึ่งมีดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตข้าวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกข้าวถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 331
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 28
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข69
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวทับทิมชุมแพ
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวเหนียวแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

334 หมู่ 7 ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ

สอบถาม / โทร

คุณ นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท / 087-7789855

อีเมล / ไลน์ไอดี

- / 0877789855

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน