กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า

กลุ่มแม่บ้านเริ่มต้นจากการจัดตั้งฉางข้าวชุมชนในลักษณะธนาคารข้าวให้เกษตรกรกู้ยืม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวบริโภคในช่วงฤดูกาลทำนา แปรรูปผลผลิตจากข้าวเปลือกเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก โดยเป็นหารต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจำหน่าย ผลิตหรือจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มกู้ยืมไปเพาะปลูกตามฤดูกาล

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 646
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 38
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GMP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

222 หมู่ 9 ตำบล บะหว้า อำเภอ อากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร

สอบถาม / โทร

คุณ นายพิทักษ์พงษ์ เถื่อนยม / 081-0498525

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / 0810496989

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน