วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา

image

เราเป็นกลุ่มเกษตรกร ทั้งเป็นผู้ปลูก ผู้ผลิต แปรรูป และทำการตลาด ได้รับมาตรฐาน GAP และ GI ซึ่งใช้พันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ โดยสายพันธุ์ข้าวที่เลือกผลิตได้แก่ ข้าวหอมมะลิ105 และข้าวกข6
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 251
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GI, GMP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

41 หมู่ 5 ตำบล หนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

สอบถาม / โทร

คุณ นางมะลิวัลย์ สารพัฒน์ / 085-7601517

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / 0857601517

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน