วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ

image

ผลิตข้าวฮางที่ถือเป็นวัฒนธรรมของคนภูไทวาริชภูมิ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่สมัยโบราณ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 286
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 33
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP,Q
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

31 หมู่ 6 ตำบล ปลาโหล อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

สอบถาม / โทร

คุณ นางสุพรรณี ร่มเกษ / 086-0151104

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / noy0860151104

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน