สหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจรภูพาน จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจรภูพาน จำกัด

image

กลุ่มสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ไม่ผ่านมาตรฐาน จากกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการนำเอาข้าวสีที่มีโภชนาการสูงมาแปรรูปเป็นข้าวฮางเพื่อเพิ่มมูลค่า

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 77
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 37
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

123 หมู่ 10 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร

สอบถาม / โทร

คุณ นางถาวร วงค์สีดา / 087-8548017

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน