วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด

image

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด ผลิตข้าวฮางงอกที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนอีสานมาช้านาน และยังคงอนุรักษ์ไว้สืบทอดต่อกันมา โดยการทำข้าวฮางงอกเพื่อให้สามารถเก็บข้าวไว้ได้นาน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 356
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 23
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

39 หมู่ 5 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมศักดิ์ จำปา, ประทุมมา สงวนศิลป์ / 083-3382206

อีเมล / ไลน์ไอดี

/ 0813815548

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน