กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลหนองใหญ่

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลหนองใหญ่

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 504
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 68
มาตรฐานที่ได้รับรอง : Organic thailand
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเหนียวดำ
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ

สอบถาม / โทร

คุณ นายทองไสย พรจันทร์, นายไพโรจน์ มโนรัตน์ / 087-8316459, 087-2322057

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน