วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

image

"บุญมี สุระโคตร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ “ถ้าต่างคนต่างอยู่แน่นอนว่าเราก็เหนื่อย เราต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ” กว่าจะมีวันนี้ได้ลุงบุญมีเจ้าของแบรนด์ข้าวเกษตรอินทรีย์ “ลุงบุญมี” ผ่านร้อนผ่านหนาวนานมาก ลิ้มลองหลากหลายอาชีพ ทั้งช่างเย็บผ้าโหล ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างตัดผม และช่างเดินสายไฟ สุดท้ายได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดคือ “ทำนา ปลูกข้าว” แต่ต้องเป็นการทำนาปลูกข้าวแบบใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ นำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จึงเริ่มทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง จนได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ลุงบุญมีมองว่า “การทำนาจะต่างคนต่างทำไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจต่อรองทางการค้า” จึงได้ชักชวนเกษตรกรในชุมชนบ้านอุ่มแสงหรือกลุ่มเกษตรทิพย์ ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มารวมกลุ่มกันทำการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการ และต่อรองกับระบบทุนนิยม พยายามพึ่งพิงตนเอง และคนในชุมชนเป็นหลักให้เกษตรกรรู้จักตัวตนของตนเอง รู้เรื่องดิน ถ้าไม่รู้เรื่องดินจะทำเกษตรอินทรีย์ยาก ทำให้ระบบนิเวศในชุมชนกลับมาสมดุลและสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์"

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 720
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : IFOAM, EU, NOP, USDA
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

155 หมู่ 7 ตำบล ดู่ อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ

สอบถาม / โทร

คุณ นายบุญมี สุระโคตร / 082-3685152, 086-8754838

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน