กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ 2

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ 2

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1070
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 65
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, Organic thailand
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

36 หมู่ 2 ตำบล โคกจาน อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ

สอบถาม / โทร

คุณ นางยุพาพิน ศรียงยศ / 084-9625351

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน