กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน

เป็นกลุ่มที่ผลิตข้าวเหนียวเขาวงในเขตพื้นที่อำเภอเขาวงทั้งหมด 6 ตำบล มีสมาชิก 28 ราย และได้ปลูกข้าวกข6 แบบอินทรีย์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 100
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 28
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์, GAP, GI
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

191 ตำบล คุ้มเก่า อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์

สอบถาม / โทร

คุณ นางทับทิม เพาะชม / 080-0128441

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน