วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก

image

กลุ่มผลิตข้าวมะลินิลสุรินทร์ สินเหล็ก ขาวดอกมะลิ105 และกข6 อีกทั้งยังทำการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 380
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวสินเหล็ก
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ ตำบล นาโก อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาววิจิตรา แสงทอง / 081-8678516

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / tooktazuza1234

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน