วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก(อินทรีย์)รายละเอียดกลุ่ม

กลุ่มผลิตข้าวมะลินิลสุรินทร์ สินเหล็ก ขาวดอกมะลิ105 และกข6 อีกทั้งยังทำการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายรายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ข้าวสินเหล็ก นาโกข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางสาววิจิตรา แสงทอง 081-8678516 [email protected] tooktazuza1234

ที่อยู่

หมู่ ตำบล นาโก อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
380 30 อินทรีย์

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook
Facebook Linkที่ตั้ง