วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน

image

กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยมีสมาชิกแรกเริ่มเพียง 20 คน และได้เข้าร่วมโครงการนีชมาเก็ตเมื่อปี 2560 โดยทำการแปรรูข้าวเป็นทั้ง ข้าวขาว และข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ โดยผลิตภายใต้แบรนด์ข้าวอินทรีย์พญาหงส์
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 215
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

2 หมู่ 6 ตำบล ดอนนางหงส์ อำเภอ ธาตุพนม จังหวัด นครพนม

สอบถาม / โทร

คุณ นายปราโมท แสงสว่าง / 087-8555861

อีเมล / ไลน์ไอดี

- / 0878555861

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน